Tag Archives: #สามทางตั้งฉาก

รวบรวม อุปกรณ์ สามทางฉากpvc สี่ทาง ห้าทาง หกทาง ฝาครอบท่อ สีฟ้า สีขาว งานDIY พร้อมแหล่งที่ซื้อ

งานดีไอวาย DIYท่อพีวีซี

รวบรวม ท่อ และ อุปกรณ์ สำหรับงานดีไอวาย DIY  ที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมแหล่งซื้อ   คนมีไอเดีย เชิญทางนี้ คิดงานดีไอวาย DIY แต่หาอุปกรณ์ไม่ได้   อุปกรณ์สำหรับงาน ดีไอวาย DIYท่อpvc  ขนาด 1/2″(สี่หุน)-3/4”(หกหุน)-1” ข้อต่อตรง ข้องอ 90 และ 45 องศา สามทางที (T) ฝาครอบท่อ สามทางตั้งฉาก  สามทางฉาก สี่ทางฉาก สี่ทางเครื่องหมายบวก (สี่ทางกากบาท) สี่ทางลด ห้าทาง หกทาง ล้อสวมท่อพีวีซี กิ๊บล๊อคแบบก้ามปู กิ๊บจับท่อ ข้อโค้ง 90 และ 45 องศา ท่อพีวีซีสีฟ้า และ ขาว ตัดความยาวตามขนาดพร้อมใช้ เช่น 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-150 ซม. ท่อพีวีซีโรงเรือนรุ่นหนา ท่อโอทูหนา ไม่โค้ง […]