Tag Archives: pvc

วิธีการเลือกซื้อ ท่อสีขาว สำหรับงาน DIY

DIY ท่อพีวีซี

แนะนำ การเลือกซื้อท่อสีขาว สำหรับทำงาน DIY ท่อสีขาวในเมืองไทย ที่พบในประเทศไทยตอนนี้ มีสองค่าย 1.ท่อสีขาว มาตรฐาน BS ที่ข้างท่อเขียนเป็นมิล ท่อประเภทนี้ ไม่สามารถสวมกับอุปกรณ์สีฟ้า อุปกรณ์ประปา ในประเทศไทยได้ ถ้าคุณไปเลือกซือที่ร้านค้า แนะนำให้ถืออุปกรณ์สีฟ้า ไปทดสอบด้วย ข้อดี – เป็นสินค้านำเข้า ข้อเสีย – ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบ ไม่สามารถหาอุปกรณ์ทั่วไป มาใส่ให้ครบจบงานได้ 2.ท่อสีขาว มาตรฐาน JIS ประเทศไทยใช้มาตรฐานชนิดนี้ ที่ข้างท่อจะแสดง ขนาดของท่อ เป็น ¼”(สองหุน) , 3/8”(สามหุน) , ½” (สี่หุน) ,3/4” (หกหุน) , 1” , 11/4” ,11/2” , 2” 21/2 “ , 3” ,4” ข้อดี – […]